STORSAMLINGER
Samlinger med Damer i Byen

• Damer i Byen er samlinger der ulike damer i alle generasjoner-, med- og uten tro samles til fellesskap rundt livet med Jesus.

• Storsamlingene har som hovedmål at damer skal møte Jesus og bli frelst. Den viktigste målgruppen for Damer i Byen er derfor ufrelste og «ikke aktive- kristne.»

• Bønnemøtet i forkant foregår på ettermiddagen; kl 18.00 for å bli ferdig til mingling kl 18.45.

• Fra kl 18.45- 19.30 foregår minglingen ved at damer som er med i tjeneste, går med rosa skjerf og tar kontakt med damene som kommer inn i Q42. Målet vårt er at alle skal bli sett og ikke kjenne seg alene.

• D.I.B. UNG har en egen stand hvor unge damer i alderen 15- til ca 27 år kan møte opp for å sitte sammen med andre på deres alder.

• Vi har funnet det tjenlig å forkynne budskapet på ulike måter. Det kan være i form av samtaler (vitnesbyrd) og kortere appeller fremfor lengre taler. Vi prøver å holde en ”lett” tone /gjerne bruk av humor, for å skape en god og åpen atmosfære. ”Kanaans-” og ”religiøse” termer prøver vi å unngå.


Damer i Byen  #ageless

Mer mening, hensikt, fred, glede - Vi er til for alle damer; med eller uten tro.