DIB LOKALT
Lokal satsning:

Vi opplever å ha fått tiltale på at Damer i Byens «nøkler» for å nå nye med Jesus, skal spres utover landet.


De som ønsker å vite mer om dette kan
kontakte hovedleder Berit I. Drivdal.

Du kan nå henne på:
Tlf: 41 66 88 05

E-post:
post@dameribyen.no

Avdelinger:

KRISTIANSAND
DAMER I BYEN

tlf 41 66 88 05
post@dameribyen.no

LYNGDAL
DAMER I BYEN

tlf 00 00 00 00
lyngdal@dameribyen.no


VOLDA
DAMER I BYEN

tlf 00 00 00 00
volda@dameribyen.no


Damer i Byen  #ageless

Mer mening, hensikt, fred, glede - Vi er til for alle damer; med eller uten tro.